Contact

Contact

Beste geïnteresseerde,

 

V.V.A.-afdeling Antwerpen waardeert het ten zeerste dat U de link www.vva-antwerpen.be van de Vereniging van Vlaamse Academici hebt gevonden én de rubriek “contact” aangevinkt heeft.

Welkom bij onze afdeling : dát is de boodschap die deze contactsite uitdraagt. Ons ruim gamma aan activiteiten waaraan U als lid mag deelnemen vindt U elders op deze website.

Zo U een doctoraats-, licentiaats- , of masterdiploma van een universiteit bezit, of een gelijkwaardig diploma van een erkende instelling van hoger onderwijs, kan U zich dan ook steeds aansluiten bij onze Antwerpse afdeling. 

Onze secretaris, Dhr. Raf Verschueren, zal U desbetreffend de nodige inlichtingen verschaffen, en de V.V.A.-afdeling Antwerpen zal U met open armen als nieuw lid ontvangen. Gelieve uw vragen via e-mail over te maken aan verdeg@skynet.be

 

 Met vriendelijke groeten,

 

  Marc Van der Straten,

  Voorzitter van de V.V.A.-afdeling Antwerpen.

 

top