Vereniging Vlaamse Academici

afdeling Antwerpen

Welkom op de website van VVA Antwerpen

  • De VVA beoogt culturele en maatschappelijke vorming, wil de verspreiding van wetenschap en cultuur bevorderen

  • De vereniging behartigt de belangen van academici.

  • Daarnaast staat de verdere Vlaamse ontvoogding en ontplooiing van de Nederlandse cultuur centraal.

 


top