Uitdagingen voor de Onafhankelijke Ethische Commissies verbonden aan Ziekenhuizen en Wetenschappelijke Organisatie

Datum: Dinsdag 7 mei 2024

Peter Michielsen Ons medelid Prof.Dr Em

 

Inleiding: Voorzitter Marc Van der Straten

 

Plaats: Bovenzaal Brasserie Entrepôt du Congo, Vlaamse Kaai 42 Antwerpen - Aanvang 20.30 h

 

Deze lange titel behelst een uitermate boeiende materie, waarmee wij allen ooit geconfronteerd zullen worden of misschien reeds werden, nu iedereen hetzij als patiënt in een ziekenhuis werd of zal worden opgenomen, hetzij een familielid heeft die deze ervaring kende, en alzo geconfronteerd werd of zal worden met medisch-ethische beleidsvisies, zonder ze daarom te kennen.

Hoe komen ze tot stand en wie ziet er op toe?   

Ons medelid zal de rol en werking van de instanties die daarover waken, met name de Onafhankelijke Commissies verbonden aan Ziekenhuizen en  Wetenschappelijke Organisaties uiteenzetten.

Ook zal de spreker de uitdagingen toelichten waarmee deze Commissies in onze snel vergrijzende maatschappij met zijn explosief toenemende medische behoeften geconfronteerd worden.

 

top