Boerenkrijg

Boerenkrijg

François Van Gehuchten, Auteur - Moderne geschiedenis KUL

Inleiding: Raf Verschueren, Bestuurslid

 

Plaats: Entrepôt du Congo, Aanvang: 20.30 h

 

François Van Gehuchten is historicus (KULeuven) en publiceerde eerder “Liever de kogel dan de guillotine "de Boerenkrijg in de Nederlanden”. Nadien bestudeerde hij gedurende vier jaar het ongenoegen in onze gewesten gedurende het Directoire.

De boerenkrijg was een korte opstand in 1798 die in de traditionele geschiedschrijving mythische proporties heeft aangenomen, hoewel het een zware nederlaag werd. Streden zij werkelijk voor “Outer en Heerd”, voor godsdienstvrijheid, voor het Ancien Régime tegen de hervormingen of tegen de dienstplicht? Wat was hun doel? De Franse Republiek weg, maar dan? De arend van Oostenrijk, de Brabantse driekleur of de kleuren van Oranje? Wat was de diepe oorzaak dat onze “brave voorouders” van boeren plots krijgers werden?

 

 

top