Woordje van de Voorzitter

Woordje van de Voorzitter

Bovenste beste leden van de V.V.A.-Antwerpen,

Vooreerst wens ik U allen op deze WEBSITE een gelukkig 2021, en vooral een goede gezondheid, toe, ondanks deze barre “ corona-covid 19 “- tijden die ons opsluiten in onze woningen !

De onverwacht snelle vooruitgang in de ontwikkeling van doeltreffende vaccins én het opzetten van een gigantisch inentingsproject biedt ons een zeer hoopvol perspectief. Mogelijks tegen de zomer en uiterlijk tegen de herfst, zo hoor ik toch van de bevoegde autoriteiten, zal daardoor deze pandemie in Vlaanderen bezworen zijn het geen een terugkeer naar een normale werking van de V.V.A.-Antwerpen in het volgende academiejaar 2021-2022 verzekert !

Wat daarentegen onze activiteiten tot juli 2021 betreft, blijft het koffiedik kijken, nu er tot op heden geen enkel zicht bestaat op de gebeurlijke afbouw van de huidige ingrijpende maatregelen die de Federale en/of Vlaamse Regering uitvaardigden en die samenkomsten van de leden van culturele verenigingen gewoonweg uitsluiten. Aldus blijft het voorlopig onmogelijk een programma voor de tweede helft van ons academiejaar 2020-2021 voor te stellen.

Maar zulks verhindert niet dat we er digitaal steeds meer op vooruitgaan, nu middels de aanwezigheid van onze V.V.A.-afdeling op de WEBSITE van de Vereniging van Vlaamse Academici, één en ander onder toezicht van ons verdienstelijk Algemeen Bestuurslid Willy Stessens. Te gelegener tijd zullen er onder meer al onze activiteiten op vermeld worden, waardoor een eenvoudige raadpleging van deze WEBSITE zal volstaan om een overzicht te bekomen van het volledige programma. Deze gegevens vervangen echter geenszins de gebruikelijke toezending van het programma “eerste reeks” en “tweede reeks” per E-mail of per brief aan onze leden.

En voor het overige kan uw voorzitter alleen maar hopen dat er door een gunstige evolutie ergens een mogelijkheid ontstaat om nog vóór de zomer een uitstap of een lezing te organiseren, waarvan U vanzelfsprekend in voorkomend geval tijdig zult worden verwittigd.

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groeten,
 
Marc Van der Straten
Voorzitter
VVA-Antwerpen

top