Woordje van de Voorzitter

Woordje van de Voorzitter

Bovenste beste Leden van de VVA-Afdeling Antwerpen

Het nieuwe academiejaar 2023-2024 dient zich aan. Hoog tijd dus om jullie ons programma eerste reeks toe te zenden. Het is mijns inziens het meest interessante dat er in jaren werd voorgesteld. Vooreerst is er onze openingsvergadering met als spreker Prof. Dr.Rik Torfs, ex-rector van de KUL gevolgd door een uitgebreide receptie.

Ik wees jullie reeds op de precaire toestand van onze financiën en men zal dus begrijpen dat het voortaan onmogelijk is geworden om kwaliteitsvolle recepties te financieren enkel met de jaarlijkse lidgelden. Bovendien is alles wat met horeca en recepties te maken heeft sedert de Corona crisis veel meer in prijs gestegen dan de gemiddelde vrij hoge inflatie!

Vandaar dat we ons verplicht zien voor de openingsvergadering van dit jaar een inschrijvingsbedrag te vragen van 30 € per persoon. Gelieve dit bedrag te storten op de KBC bankrekening BE 69 4143 1066 6178 van de VVA-afdeling Antwerpen onder de vermelding” Openingsvergadering VVA” gevolgd door de naam en het aantal personen.

Om praktische redenen geldt het hier een “totaalpakket “en wordt er gevraagd aan die leden die misschien niet zoveel zin hebben tot de uitgebreide receptie helaas toch de 30 € te betalen.

Marc Van der Straten.

 

Marc Van der Straten
Voorzitter
VVA-Antwerpen

                

 
 

top