Woordje van de Voorzitter

Woordje van de Voorzitter

Bovenste beste leden van de V.V.A.-Antwerpen,

Het is al december en de Kerst- en Nieuwjaarsdagen komen er pijlsnel aan.

Ik maak dan ook nu al van de gelegenheid gebruik om U en uw dierbaren van harte een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen, en vooral, na ruim twee jaar ellendige Corona-virusperikelen, een goede gezondheid.

Binnenkort zal U het “Programma tweede reeks 2022-2023 “) voor de maanden februari tot juni 2023 worden toegezonden. Maar thans wens ik U met nadruk te wijzen op de twee uiterst interessante lezingen die we nog voordien hebben en waarvoor uw aanwezigheid meer dan gewenst is.

Vooreerst is er de lezing in de Entrepot du Congo (Vlaamsekaai 42 te Antwerpen) op dinsdag, 13 december 2022, om 20.30 uur, waarin de gastspreker Joris Van Staeyen op magistrale wijze de recent ontdekte en vrijgekomen documenten zal toelichten die een verbijsterend licht werpen op het proces tegen Adolf Hitler in 1924 na zijn mislukte putsch tegen de Weimar republiek. Indien de rechtbank toen minder lafheid had getoond, was dit monster nooit aan de macht kunnen komen wegens de langdurige gevangenisstraf die hij voor decennia zou hebben ondergaan! 

En dan is er de Nieuwjaarslezing MET UITGEBREIDE RECEPTIE op dinsdag, 10 januari 2023 om 20.00 uur stipt (en dus niet op ons gebruikelijk 20.30 uur) in het Klooster van de Grauwzusters aan de Lange Sint-Annastraat nr.7  te 2000 Antwerpen. Niemand minder dan Professor Chris Van den Wyngaert gewezen Rechter aan de strafkamer voor Internationale Misdrijven in Den Haag (Nl.), koos als titel “Zwijgt het recht als de wapens spreken “, voorwaar een uiterst interessant onderwerp, gelet op de oorlog in Oekraïne

Deze verzorgde receptie (met hapjes) vergt helaas een bescheiden bijdrage van de deelnemers, gelet op de door de Corona-crisis veroorzaakte teistering van onze V.V.A.-financiën!

U wordt dan ook verzocht VÓÓR 17 DECEMBER 2022 de bescheiden bijdrage van 15 € per persoon te storten op onze V.V.A.-bankrekening BE69 4143 1066 6178 met vermelding “bijdrage receptie “ én uw naam. 

ENKEL DIE STORTING GELDT ALS INSCHRIJVING VOOR DIE NIEUWJAARSLEZING!

In de hoop U op de beide hierboven omschreven activiteiten te mogen ontmoeten, besluit ik hierbij met vriendelijke groeten,

Uw dienstwillige voorzitter,

Marc Van der Straten.

 

Marc Van der Straten
Voorzitter
VVA-Antwerpen

                

 
 

top