Tijdsgeest, een perspectief op mens en tijd

Tijdsgeest, een perspectief op mens en tijd

Professor Em. Rik Torfs, Ere-Rector van de KUL

Inleiding: Ere-Rector Jean Van Houtte

 

Plaats: Zaal op de Mechelse Steenweg 127 te 2018 Antwerpen (links naast de Heilige Geestkerk) om 20.00h

 

Prof. Torfs zal op zijn gekende onnavolgbare scherpe en humoristische wijze, zonder twijfel een dieper inzicht geven in de wisselwerking van de tijdgeest op de samenleving.

Het onderwerp sluit naadloos aan bij zijn recentste boek dat te dien gelegenheid te koop wordt aangeboden.

 De lezing wordt gevolgd door een uitgebreide receptie. .

Inschrijving voor deelname aan de openingsvergadering van dit jaar vragen we het bedrag van 30 € per persoon te storten op de KBC bankrekening BE 69 4143 1066 6178 van de VVA-afdeling Antwerpen onder de vermelding” Openingsvergadering VVA” gevolgd door de naam en het aantal personen.

 

top