De Politieke betekenis van Vriendschap, begrepen vanuit primaire bronnen van onze cultuur

De Politieke betekenis van Vriendschap, begrepen vanuit primaire bronnen van onze cultuur

Spreker: Mr. Thomas Theunissen

Inleiding: Wilfried Theunissen, Bestuurslid

Etymologisch is vriend nog goed te herkennen in het tegenwoordig deelwoord van vrijen:  de vrijend(e), m.a.w.  de vriend is degene die we liefhebben. Vriendschap is inderdaad een specifieke vorm van affectie maar wat is dan juist het verschil met liefde? En waarom is vriendschap dan politiek erg relevant?  In deze lezing gaan we dieper in op deze vragen.  De sleutel die vriendschap aan het politieke koppelt en tegelijk vriendschap onderscheidt van liefde (agapè) lijkt een sterke correlatie te zijn tussen vriendschap en intrinsieke rechtvaardigheid. 

Vriendschap kan pas opbloeien als er tussen vrienden een gevoel is van wederkerige gelijkheid.  Maar hoe interpreteren we deze gelijkheid?  In deze voordracht zal blijken dat Aristoteles ons inzichten heeft verschaft die tot op de dag van vandaag onze kijk op vriendschap bepalen, die de veelzijdigheid van vriendschap tonen en die zelfs de samenhang tussen democratie en fraterniteit -als een specifieke vorm van vriendschap - bloot leggen.  Het lijkt er op dat  broederlijkheid politiek een belangrijke rol zal spelen.

Terwijl de 19° eeuw sterk in het teken van vrijheid stond, de 20° eeuw zich kenmerkte door een strijd over de ‘ware betekenis’ van de term gelijkheid, wordt de 21° eeuw misschien wel dé eeuw waarin gestreden wordt om de juiste interpretatie van de politieke betekenis van broederlijkheid en vriendschap. Een historisch filosofische kennis over de betekenis van vriendschap in onze cultuur is daarom erg relevant. 

 

top