De Bankunie als Europees antwoord op de financiële crisis

De Bankunie als Europees antwoord op de financiële crisis

Hans Verbert: Financiële attaché bij de permanente vertegenwoordiging van Belgie bij de EU  De Bankunie is een integratieproject van het bankenbeleid van de Europese Unie. Het idee kwam tot stand in 2002  in het licht van de financiële crisis.
De bedoeling was het bevorderen van de financiële stabiliteit. In 2014  nam de ECB het toezicht op de grote banken over van de nationale toezichthouders.
Wat is de huidige stand van zaken van dit belangrijke Europese project?


top