1349. Hoe de zwarte dood Vlaanderen en Europa veranderde.

1349. Hoe de zwarte dood Vlaanderen en Europa veranderde.

Spreker: Mr Joren Vermeersch, Auteur

Inleiding: Marc Van Dongen, Oud-Voorzitter

Een geheimzinnige epidemie van Oosterse origine bereikte in 1348 ongeveer gelijktijdig Sicilië, Marseille, Genua, Venetië, Firenze, Siena... met ongekende ravages onder de bevolking. In de getroffen gebieden overleefde

ongeveer de helft van de bevolking (variërend van 1/3 tot 2/3). Langzaam naderde de pest onze contreien. Langs verschillende wegen bereikte de onheilstijding onze steden, onze abdijen... Om het gevaar te bezweren organiseerde het bisdom Doornik in allerijl processies met boetelingen. Tevergeefs. De massale sterfte ontwrichtte de hele samenleving. Eeuwenoude dynastieën stierven uit.

Overal in Europa kantelden de machtsverhoudingen.

Joren Vermeersch studeerde rechten en geschiedenis aan de UGent. Zijn studie over de zwarte dood werd in 2015 bekroond met de André Schaepdrijverprijs.

 

 

top