Bezoek aan het Stadhuis

Bezoek aan het Stadhuis

Organisatie: Axel Gerits, Bestuurslid

 

Samenkomst: Ingang Stadhuis om 17.45 h

 

BEZOEK AAN HET STADHUIS VAN 18:00-19.00 h

 

Gevolg door

 

Restaurant REGINELLA 

cucina italiana

MENU 40€ PER PERSOON

MENU 60€ PER PERSOON

Exclusief dranken

De  inschrijving voor het bezoek aan het Stadhuis gebeurt door overschrijving van € 15,00 op rekeningnummer van VVA-Antwerpen: BE69 4143 1066 6178 met vermelding "Bezoek Stadhuis" en uw naam.

Eveneens dient er vooraf medegedeeld welk menu men wenst.                                   

Graag inschrijven voor 10/11/2022 !!!

 

top